ما مجموعه ای دانش بنیان ,با تجربه ,خلاق و در مسیر رشد و تعالی هستیم .

حساب کلینیک محصول افکار خلاقانه ای است که در سال 1392 شکل گرفته است . حساب کلینیک بر اساس دودهه تجربه و سوابق  کاری متنوع بنیانگذار کلینیک در حوزه های مالی و مالیاتی واستفاده از تجارب کارشناسان ,مدیران و مشاوران خبره بنا نهاده  شده است . ارائه خدمات تخصصی  و متمایزحسابداری ،حسابرسی و حسابداری مدیریت متناسب با وضعیت اشخاص ،موسسات و شرکتها همواره باعث رضایت کارفرمایان ورشد و شکوفائی شرکت ما خواهد شد .

ماهمواره با آنالیز نیازها و شرایط مشتریان و با ارائه خدماتی با کیفیت و متناسب ,درک درستی از وضعیت حساب و کتاب آنها کسب می کنیم تا بتوانیم بهترین راهکار را برای حل مشکلات و تقویت نقاط مثبت شما مشتریان ارائه نمائیم .