/upload/images/2019/300_1563190672543683.jpg

تنطیم وارسال اظهارنامه مالیاتی عملکردسالیانه

تنطیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه (تولیدی ،بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری و ...)

تهیه و تنظیم اظهارنامه همواره یکی از دغدغه های کارفرمایان ،صاحبان مشاغل و حرف و کسبه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد .در واقع مودیان مالیاتی به منظور اطمینان از صحت و سقم اطلاعات ارسالی در قالب اظهارنامه مالیاتی سراغ متخصص حوزه مالی و مالیاتی می روند تا از مستند و قابل دفاع بودن عملکرد خود مطمئن شوند و با خیال راحت و با اسناد مدارک مثبته در مواقعی که با اداره مالیاتی به مشکل برخورد می کنند ،از عملکرد خودشان دفاع کنند.

یکی از نکات مهم  در تهیه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد موضوع زمان است .به عنوان مثال اشخاص حقوقی حداکثر تا چهارماه از پایان هر سال مالی ،مطلب است نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام نماید .به عنوان مثال اگر شرکتی سال مالی آن پایان اسفند ماه هرسال باشد ،حداکثر مهلت قانونی برای ارسال اظهارنامه عملکرد پایان تیرماه سال بعد می باشد .

نکته دیگر در تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی و عملکرد تهیه و تنظیم اطلاعات مربوطه ،براساس اسناد و مدارک مثبته است که در صورت نیاز بتوان از آن مدارک برای اثبات صحت عملکرد است .چون حوزه های مالیاتی موظف هستند یا نسبت به تائید و قبول اظهارنامه اقدام کنند یا در صورت نیاز از طریق رسیدگی نسبت به تائید ویا عدم تائید اظهارنامه ارسالی از طرف مودیان اقدام نماید .در این مواقع است که مستند سازی به عنوان یک اصل مهم در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مطرح می گردد.

حساب کلینیک با برخورداری از تیم مجرب درزمینه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ودفاع از پرونده های مالیاتی ،آمادگی خود را جهت هرنوع همکاری با حق الزحمه توافقی اعلام می دارد .

در این زمینه کارفرمایان و مشمولین محترم که طبق قوانین مکلف به تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه می باشند با مراجعه به پنل کارفرمایان نسبت به ثبت نام و ارسال درخواست خود اقدام نمایند .و یا با شماره تلفن همراه 09126997858(آقای باقرزاده )تماس حاصل فرمایند .

همچنین متخضضین و مشاوران مالیاتی می توانند با مراجعه به پنل متخصصین نسبت به ثبت نام و ارسال رزومه خود اقدام نمایند و یا رزومه خود را به شماره موبایل 09126997858(آقای باقرزاده )و از طریق واتساپ ارسال فرمایند تا درصورت نیاز به همکاری ،هاهنگی لازم صورت بگیرد.