/upload/images/2019/300_1563206997703596.jpeg

حسابداری شرکتهاو موسسات دانش بنیان

حسابداری شرکتها و موسسات دانش بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان که پس از گذراندن پروسه طولانی موفق به اخذ مجوزهای مربوطه می شوند, باید به مرحله حساس و مهم زنجیره فعالیتها و مدیریت خود یعنی حساب و کتاب شرکت  نیز تدبیری اتخاذ کنند. حساب کلینیک تلاش کرده دغذغه کارفرمایان محترم را با  ارائه خدمات تخصصی مالی و حسابداری رفع کند.

بر مبنای قانون معافیت مالیاتی شرکت های دانش‌بنیان از پرداخت بخشی از مالیات عملکرد سالانه خود که مجوز لازم برای محصولات دانش بنیان را دارد , معاف هستند. دریافت معافیت از سازمان مالیاتی از این راهکار و بر مبنای این قانون نیازمند رعایت مسایل و نکات مهمی است که عدم آگاهی از آن و عدم رعایت آن منجر به احتمال بروز مشکلات متعدد در دریافت معافیت لحاط شده در قوانین مالیات ,بیمه ,گمرکی شده  ویا  منجر به علی الراس شدن  مالیات  و حذف سایر معافیتها ی شرکت می گردد.

تیم حساب کلینیک  با دانش کامل از معافیت های دانش بنیان و گردآوری بخشنامه ها و آئین نامه های لازم , توانمندی بالایی در ارایه خدمات تخصصی در این حوزه دارد. ارایه خدمات مالی حسابداری  مخصوص شرکت های دانش بنیان یکی از خدماتی است که توسط کارشناسان و حسابدران خبره تیم حساب کلینیک به بهترین نحو انجام می شود .

خدمات حسابداری مخصوص شرکتهاو موسسات دانش بنیان

1-مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری متناسب با فعالیت شرکتهای دانش بنیان (دانش بنیان تولیدی نوع 1,دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی),دانش بنیان نوپا نوع 1,دانش بنیان نوپا نوع 2).

2-استقرار کدینگ حساب ها در نرم افزارهای حسابداری متناسب با نیازهای مدیریتی و استانداردهای حسابداری و تسهیل در گزارشات معاملات فصلی و گزارشات مالیات برارزش افزوده.

3- آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای.

4-انجام امور اصلاح حساب های مالی.

5-بستن حساب ها، تهیه تراز های آزمایشی، صورت های مالی اساسی (صورت سود وزیان ، صورت سودو زیان جامع ،صورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه وصورت جریانهای نقدی ) وتحریر دفاتر قانونی.

6-اعزام  حسابدار ،مدیر مالی بصورت پاره وقت تمام وقت و یا پروژه ای .

خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهاو موسسات دانش بنیان

1-تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده.

2-ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی.

3-تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه.

4-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف.

5- شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی.

6-تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی.

خدمات مشاوره مالیاتی شرکتهاو موسسات دانش بنیان

1-مشاوره و اجرای امور مربوط در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.

2-مشاوره و اجرای امور مربوط در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.

3-مشاوره و اجرای امور مربوط در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط.

سایر خدمات مخصوص شرکتهاو موسسات دانش بنیان:

1-پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی .

2-مشاوره در تامین مالی و تهاتر.

3-امور اداری و پشتیبانی .

نکته مهم در مورد اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش بنیان 

طبق اطلاعیه منتشرشده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان :

شرکتهای دانش بنیانی که سقف درآمد کل آنها در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) بیش از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته می باشد، لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) را به کارگزاران مالیاتی و دبیرخانه کارگروه اعلام نموده و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نماید.

لازم به ذکر است شرکتهایی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) کمتر از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته باشد، باید گردش مالی شرکت شفاف (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درامد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفاً از طریق حساب های بانکی رسمی شرکت، ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی، رعایت استانداردهای حسابداری) و قابل رسیدگی برای کارگزاران مالیاتی باشد.

* در صورت وجود اظهارنامه مالیاتی، درآمدهای اظهاری شرکت ملاک عمل خواهد بود.

** در این صورت استفاده از حسابرس مالی اختیاری بوده و شرکتهای مشمول این بند می‌توانند از تسهیلات مصوب معاونت علمی و فناوری در جهت استفاده از حسابرسان مالی برخوردار گردند. دستورالعمل مربوط به این تسهیلات به پیوست اطلاع رسانی شده است.

شرکتهای و موسسات دانش بنیان به منظور استفاده از خدمات حسابداری،حسابداری مالیاتی ، مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات مخصوص می توانند نسبت به ثبت نام در سایت حساب کلینیک به عنوان کارفرما اقدام نمایند و یا با شماره تلفن همراه 09126997858(آقای باقرزاده) تماس حاصل فرمایند .