/upload/images/2019/300_1564044849496480.jpeg

طرح توجیهی جهت دریافت تسهیلات

تامین مالی همواره یکی از مهم ترین چالش سرمایه گذاران جهت راه اندازی , تداوم و توسعه کسب و کار می باشد . یکی از روش های تامین مالی پروژه ها و کسب و کار ها اخد تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت از بانکها است.  تسهیلات دریافت شده برای رفع نیازهای سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش و تامین هزینه های جاری درخواست  مصرف می شود . 

زمانیکه که متقاضی اقدام به اخذ وام و تسهیلات می کتد ، بانکها و موسسات اعتباری به عنوان یکی از دارندگان و ذی نفعان پروژه یا شریک آتی پروژه به طرح توجیهی نیاز دارند. از این رو متقاضیان دریافت وام به منظور اخذ تسهیلات باید طرح توجیهی یا گزارش امکان سنجی به بانکها و موسسات اعتباری ارائه کنند.

طرح های توجیهی با هدف جذب سرمایه گذار، اخذ تسهیلات، اخذ جواز تاسیس، اخذ موافقت اصولی ، اخذ مجوز از مناطق آزاد نوشته میشوند . هر طرح توجیهی، توجیه پذیری طرح را از سه جنبه بازار، فنی و مالی بررسی می کند. در حساب کلینیک  طرح توجیهی پس از نیاز سنجی و شناسایی گروه های مختلف مشتریان تدوین طرح توجیهی را انجام میدهد.

از آنجا که منابع بانک ها محدود است، تصمیم گیری برای اعطای وام یا تسهیلات توسط بانکها به متقاضیان ، بر اساس محاسبات موجود در طرح توجیهی انجام میشود. به همین دلیل طرح های توجیهی که برای بانک ها تهیه می شوند , باید منطبق بر استانداردها و فرمتهای بانکی باشند. 
چنانچه پروژه مورد نظر از اولویت های بانک باشد، طرح توجیهی آن مورد بررسی قرار میگیرد. طرحهای توجیهی که برای بانک نوشته میشود، نشان می دهد متقاضی از لحاظ اهلیت و صلاحیت مدیران، شاخص های مالی و سود آوری، توانایی کافی در بازپرداخت تسهیلات را داراست. طرح هایی با سود مناسب و ریسک کم ، طرحهای مناسبی برای بانکها هستند. 
بانکهای مختلف رویه های متفاوتی برای اعطای وام به طرح های اقتصادی دارند. از این رو برای ارزیابی طرحهای توجیهی فرمتها و استانداردهای متفاوتی تعریف کرده اند. 
جهت تکمیل پروژه های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نهادهای مختلف از جمله تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با فرمهای سامانه کارا ، صندوق توسعه ملی توسط بانک های عامل ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیلات طرح رونق تولید اقدام به اعطای تسهیلات نموده اند. 
طرحهای توجیهی که برای بانکها، موسسات مالی و صندوق ها تدوین میشوند باید بر اساس فرمت اختصاصی بانک ها تهیه شوند. 

تیم حساب کلینیک با بهره مندی از تجارب متخصصین مالی و غیرمالی آمادگی خود را جهت مشاوره و تهیه طرحهای توجیهی افزایش سرمایه شرکتها اعلام می نماید.