/upload/images/2019/300_1558525920491951.jpg

دپارتمان طراحی سیستم مالی

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی :

احساس خطر:

اولین گام برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم مالی در مجموعه زمانی برداشته میشود که مدیران یا صاحبان سهام در مجموعه ها اطلاعات دقیق برای گذاشتن مبنایی قابل اطمینان  در تصمیم گیریهای خود نداشته باشند ,که در این لحظه احساس خطر کرده و اولین گام را برای پیاده سازی یک سیستم مالی دقیق در مجموعه بر میدارند .

پس از اعلام نیاز از طرف مدیران برای اجرای یک سیستم مالی , زمان طراحی سیستم ، توسط مدیران خبره حسابداری رسیده و آنها اقدام به طراحی یک سیستم دقیق بنا به نیاز آن مجموعه مینمایند که دومین گام برای رسیدن به یکی از اهداف عالی شرکت برداشته میشود .

 

سیستم حسابداری عبارت است از مجموعه ای از اجزاء و فرایندهای مرتبط به هم با مدیریت واحد که مطابق آن فرآیندها,  گردش مالی موسسه پس از کارشناسی مدیریت حسابداری,ثبت و تبدیل به گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی می شود. معمولا این گزارشها در قالب صورتهای مالی پس از تائید حسابرسان خارجی (مستقل ) در اختیار مدیران مجاز مجموعه (مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، اعضاء مجمع عمومی و یا صاحبان سهام) قرار می گیرد.

معمولا هر سیستمی از اجزای ریزی تشکیل شده که با یک برنامه و یا فرایند مدون جهت نیل به سمت یک یا چند هدف خاص فعالیت می کند . تمام مجموعه های حقیقی و یا حقوقی که در قالب شرکت ,موسسه و  غیره وجود دارند، مطابق یک برنامه منسجم برای رسیدن به اهداف عالی خود حرکت می کنند و در میان سیستمهای متعدد در مجموعه های گوناگون, سیستم مالی تنها سیستمی است که در تمامی مجموعه ها حضور دارد و به عنوان قلب تپنده هر مجموعه به کنترل جریان مالی آن مجموعه می پردازد .  شریان مالی هر مجموعه ای ,یکی از مهمترین جریانات محسوب می شود که نگهداری و کنترل آن برای حفظ بقاء مجموعه ضروریست .

یکی از اهداف سیستم های مالی , ارائه اطلاعات و ارقام دقیق به مدیران مجموعه جهت اخذ تصمیمات مناسب بر اساس شرایط محیطی مانند شرایط اقتصادی میباشد . تنها با استفاده از اعداد و ارقام ، اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران ممکن نیست, از این رو استخراج داده های دقیق , پردازش داده ای مناسب و نتیجه گیری ستادهای مالی قابل اطمینان از جمله فرایندهای داخلی سیستمهای مالی هستند

فواید طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی :
۱- تجزیه و تحلیل سیستم ها اقدامی مناسب برای بررسی مسائل و مشکلات سازمانی است.
۲- 
بهره وری یک سازمان را به طور معمول از دو طریق می توان افزایش داد: نخست با تشویق افراد به کار کردن با سرعت بیشتر, دوم با ساده کردن و بهسازی روش های کار.
۳- 
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها را می توان اقدامی به منظور مددرسانی به مدیران و مقامات مسئول در زمینه سیاست گذاری و تصمیم گیری دانست.
۴- 
با تجزیه و تحلیل سیستم ها می توان ساختار سازمانی مناسبتر,روش های اجرایی کارآمدتر و شیوه های عملیاتی پرثمرتر به وجود آورد و بر میزان کارایی و اثربخشی و بهره وری در سازمان افزود.
۵- 
می توان از نیرو و تلاش کارکنان بهترین استفاده را کرد و از دوباره کاری و اتلاف مساعی نیروی انسانی جلوگیری نمود.
۶- 
باعث می شود تا از میزان اشتباهات و خطاها کاسته شود و امر تحویل کالاها و خدمات به مشتریان و کاربران سرعت یابد.
۷- 
یکی از مهمترین نتایج تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها به دست آوردن اطلاعات دقیق و به هنگام از وضع موجود است که این اطلاعات مبنای مناسبی را برای برنامه ریزی در اختیار مدیران و مسئولان قرار می دهد.