تلفن همراه :09126997858

تلفکس:02144044793

آدرس ایمیل :hesabclinic2018@gmail.com

آدرس ما :تهران -کاشانی -خیابان بهنام -کوچه حسن زاده -انتهای کوچه -نبش اتوبان حکیم -پلاک 

52-ساختمان عرفان -واحد دوم شرقی